01.11.1943
Neðri deild: 40. fundur, 62. löggjafarþing.
Sjá dálk 729 í B-deild Alþingistíðinda. (1311)

57. mál, jarðhiti

Frv. samþ. með 20 shlj. atkv. og afgr. til Ed.