13.12.1944
Neðri deild: 91. fundur, 63. löggjafarþing.
Sjá dálk 788 í B-deild Alþingistíðinda. (1166)

141. mál, kaup eigna setuliðsins

Frv. samþ. með 24 shlj. atkv. og afgr. til Ed.