08.01.1945
Efri deild: 93. fundur, 63. löggjafarþing.
Sjá dálk 790 í B-deild Alþingistíðinda. (1174)

141. mál, kaup eigna setuliðsins

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og til fjhn. með 11 shlj. atkv.