26.02.1957
Sameinað þing: 39. fundur, 76. löggjafarþing.
Sjá dálk 957 í B-deild Alþingistíðinda. (942)

1. mál, fjárlög 1957

Alfreð Gíslason:

Herra forseti. Vegna fram kominnar brtt. frá hv. fjvn. varðandi rekstrarstyrk til St. Jósefsspítalanna, þar sem lagt er til, að styrkurinn verði hækkaður um 40%, tek ég till. mína um sama efni aftur.

Brtt. 290,II tekin aftur.

— 297,1 samþ. með 37 shlj. atkv.

— 286,4 felld með 29:18 atkv.

— 286,5 felld með 24:20 atkv.

— 290,III felld með 24:18 atkv.

— 286,6-7 felld með 26:18 atkv.

— 290,IV felld með 25:16 atkv.

— 293 felld með 24:19 atkv.

— 284,13 tekin aftur.

Áður en brtt. 290,V kæmi til atkv., mælti