11.10.1961
Sameinað þing: 1. fundur, 82. löggjafarþing.
Sjá dálk 597 í B-deild Alþingistíðinda. (644)

21. mál, lausaskuldir bænda

Á 1. fundi í Sþ., 11. okt., var útbýtt frá Nd.:

Frv. til l. um breytingu á lausaskuldum bænda í föst lán [21, mál] (stjfrv., A. 21).