26.02.1962
Efri deild: 52. fundur, 82. löggjafarþing.
Sjá dálk 687 í B-deild Alþingistíðinda. (693)

21. mál, lausaskuldir bænda

Á 52. fundi í Ed., 26. febr., skýrði forseti frá, að sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.