22.03.1962
Efri deild: 68. fundur, 82. löggjafarþing.
Sjá dálk 752 í B-deild Alþingistíðinda. (714)

21. mál, lausaskuldir bænda

Á 68. fundi í Ed., 22. marz, var frv. tekið til 3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.