13.04.1965
Efri deild: 69. fundur, 85. löggjafarþing.
Sjá dálk 1575 í B-deild Alþingistíðinda. (1335)

179. mál, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. og til fjhn. með 12 shlj. atkv.