29.04.1965
Efri deild: 75. fundur, 85. löggjafarþing.
Sjá dálk 1576 í B-deild Alþingistíðinda. (1337)

179. mál, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

1. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 16 shlj. atkv.