03.05.1965
Neðri deild: 79. fundur, 85. löggjafarþing.
Sjá dálk 1577 í B-deild Alþingistíðinda. (1342)

179. mál, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 29 shlj. atkv. og til fjhn. með 30 shlj. atkv.