08.05.1965
Neðri deild: 85. fundur, 85. löggjafarþing.
Sjá dálk 1577 í B-deild Alþingistíðinda. (1343)

179. mál, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

Frsm. (Jónas G. Rafnar):

Herra forseti. Fjhn. hefur athugað frv. og mælir einróma með því, að það verði samþ. óbreytt.