08.05.1965
Neðri deild: 85. fundur, 85. löggjafarþing.
Sjá dálk 1577 í B-deild Alþingistíðinda. (1344)

179. mál, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

1. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 23 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 24 shlj. atkv.