08.05.1965
Neðri deild: 86. fundur, 85. löggjafarþing.
Sjá dálk 1577 í B-deild Alþingistíðinda. (1347)

179. mál, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

Frv. samþ. með 29 shlj. atkv. og afgr. sem lög frá Alþingi (A. 712).