11.12.1968
Sameinað þing: 19. fundur, 89. löggjafarþing.
Sjá dálk 341 í D-deild Alþingistíðinda. (3222)

64. mál, strandferðir

ATKVGR.

Till. vísað til síðari umr. með 34 shlj. atkv. og til fjvn. með 33 shlj. atkv.