26.11.1970
Efri deild: 22. fundur, 91. löggjafarþing.
Sjá dálk 828 í B-deild Alþingistíðinda. (779)

119. mál, Innheimtustofnun sveitarfélaga

1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

2.–8. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.