18.10.1971
Sameinað þing: 3. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2490 í B-deild Alþingistíðinda. (2675)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf: „Reykjavík, 14. okt. 1971.

Pálmi Jónsson, 5. þm. Norðurl. v., hefur ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég vegna sérstakra anna heima fyrir mun ekki geta sótt þingfundi næstu vikur, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþingis að óska þess, að 2. varamaður Sjálfstfl. í Norðurlandskjördæmi vestra, Jóhannes Guðmundsson bóndi, taki sæti á Alþ. í fjarveru minni.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fara fram í sameinuðu þingi rannsókn á kjörbréfi varamannsins.

Gils Guðmundsson

forseti Nd.

Til forseta sameinaðs Alþingis.“