01.11.1971
Sameinað þing: 8. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2490 í B-deild Alþingistíðinda. (2678)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf frá Gils Guðmundssyni, forseta Nd.:

„Mér hefur í dag borizt svo hljóðandi bréf frá framkvæmdastjóra Sjálfstfl.:

„Samkv. beiðni Ingólfs Jónssonar, 1. þm. Sunnl., sem nú er veikur á sjúkrahúsi, leyfi ég mér með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að varamaður hans, Einar Oddsson sýslumaður, taki sæti hans á Alþ.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fara fram í sameinuðu þingi rannsókn á kjörbréfi varamannsins.“

Þá hefur borizt eftirfarandi bréf frá Birni Jónssyni, forseta Ed.:

„Steingrímur Hermannsson, 1. þm. Vestf„ hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég er á förum til útlanda í opinberum erindum og mun því ekki geta sótt þingfundi næstu vikur, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 1. varamaður Framsfl. í Vestfjarðakjördæmi, Halldór Kristjánsson bóndi, taki sæti á Alþ. í fjarveru minni.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fara fram í sameinuðu þingi rannsókn á kjörbréfi varamanns.“

Hér liggja fyrir kjörbréf þessara tveggja hv. varamanna, og vil ég biðja kjörbréfanefnd að athuga kjörbréfin, og verður gefið 10 mínútna fundarhlé til þess. –[Fundarhlé.]