02.11.1971
Sameinað þing: 9. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2491 í B-deild Alþingistíðinda. (2681)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf frá forseta Nd., Gils Guðmundssyni:

„Reykjavík, 1. nóv. 1971.

Skúli Alexandersson, 5. varaþm. Vesturl., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég vegna anna við sveitarstjórnarstörf heima fyrir mun ekki geta sótt þingfundi á næstunni, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 2. varamaður Alþb. í Vesturlandskjördæmi, Bjarnfríður Leósdóttir húsfrú, Akranesi, taki sæti á Alþ. í forföllum mínum.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fara fram í sameinuðu þingi rannsókn á kjörbréfi varamannsins.“

Samkv. þessu skal fara fram rannsókn á kjörbréfinu og vil ég biðja kjörbréfanefnd að skoða kjörbréfið, og verður fundi frestað í 10 mín. til þess að n. geti starfað. - [Fundarhlé.]