08.11.1971
Sameinað þing: 11. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2493 í B-deild Alþingistíðinda. (2686)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf frá forseta Nd.:

„Reykjavík, 5. nóv. 1971.

Gísli Guðmundsson, 1. þm. Norðurl. e., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég mun ekki geta sótt þingfundi á næstunni vegna sjúkrahúsdvalar, leyfi ég mér með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 1. varamaður Framsfl. í Norðurlandskjördæmi eystra, Jónas Jónsson ráðunautur, taki sæti á Alþ. í forföllum mínum.“

Þetta er yður, herra forseti, tilkynnt með ósk um, að þér látið fram fara í sameinuðu þingi rannsókn á kjörbréfi varamanns.“