06.12.1971
Sameinað þing: 20. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2495 í B-deild Alþingistíðinda. (2701)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EysJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf: „Reykjavík, 6. des. 1971.

Formaður þingflokks framsóknarmanna hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Samkv. beiðni Einars Ágústssonar utanrrh., sem er á förum til útlanda í opinberum erindum, leyfi ég mér með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 1. varamaður Framsfl. í Reykjavík, Tómas Karlsson ritstjóri, taki sæti á Alþ. í fjarveru hans.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fram fara í Sþ. rannsókn á kjörbréfi varamanns.

Eggert G. Þorsteinsson,

forseti Ed.

Hv. kjörbréfanefnd hefur haft kjörbréfið til skoðunar.