13.12.1971
Sameinað þing: 23. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2496 í B-deild Alþingistíðinda. (2706)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf: „Reykjavík, 11. des. 1971.

Steingrímur Hermannsson, 1. þm. Vestf., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég er á förum til útlanda í opinberum erindum og mun því ekki geta sótt þingfundi á næstunni, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 1. varamaður Framsfl. í Vestfjarðakjördæmi, Halldór Kristjánsson bóndi, taki sæti á Alþ. í fjarveru minni.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt.

Björn Jónsson,

forseti Ed.

Halldór Kristjánsson hefur áður tekið sæti á þessu þingi og þarf því ekki að skoða kjörbréf hans, og býð ég hann velkominn.