20.01.1972
Sameinað þing: 29. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2498 í B-deild Alþingistíðinda. (2712)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf: „Reykjavík, 20. jan. 1972.

Eðvarð Sigurðsson, 8. þm. Reykv., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég vegna sérstakra anna mun ekki geta sótt þingfundi næstu vikur, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 1. varamaður Alþb. í Reykjavík, Jón Snorri Þorleifsson húsasmíðameistari, taki sæti á Alþ. í fjarveru minni.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt.

Gils Guðmundsson,

forseti Nd.

Jón Snorri Þorleifsson hefur setið á þingbekk áður og þarf því eigi að skoða hans kjörbréf, og býð ég hann velkominn til starfa.

Þá hefur borizt hér annað bréf. Það er dags. 17. jan. 1972.

„Jón Árm. Héðinsson, 5. þm. Reykn., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Vegna sérstakra starfa, sem ég hef tekið að mér og hafa í för með sér fjarveru mína úr Reykjavík um skeið, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 1. varamaður Alþfl. í Reykjaneskjördæmi, Karl St. Guðnason kennari í Keflavík, taki sæti á Alþ. í fjarveru minni.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fara fram í Sþ. rannsókn á kjörbréfi varamannsins.

Björn Jónsson,

forseti Ed.