25.01.1972
Sameinað þing: 30. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2498 í B-deild Alþingistíðinda. (2715)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf: „Reykjavík, 20. jan. 1972.

Ingvar Gíslason, 3. þm. Norðurl. e., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég er á förum til útlanda í opinberum erindum og mun ekki geta sótt þingfundi næstu viku, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþingis að óska þess, að 1. varamaður Framsfl. í Norðurlandskjördæmi eystra, Jónas Jónsson ráðunautur, taki sæti á Alþ. í fjarveru minni.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt.

Gils Guðmundsson,

forseti Nd.

Jónas Jónsson hefur setið þingbekk áður á þessu þingi og hefur kjörbréf hans verið samþykkt. Býð ég hann velkominn til starfa.