14.02.1972
Sameinað þing: 36. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2499 í B-deild Alþingistíðinda. (2719)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf: „Reykjavík, 11. febr. 1972.

Ásgeir Bjarnason, 1. þm. Vesturl., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég vegna setu á Búnaðarþingi mun ekki geta sótt þingfundi næstu vikur, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 1. varamaður Framsfl. í Vesturlandskjördæmi, Alexander Stefánsson oddviti, taki sæti á Alþ. í forföllum mínum.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fara fram í Sþ. rannsókn á kjörbréfi varamanns.

Björn Jónsson,

forseti Ed.

Samkv. þessu hefur hv. kjörbréfanefnd skoðað kjörbréf Alexanders Stefánssonar.