16.02.1972
Sameinað þing: 38. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2500 í B-deild Alþingistíðinda. (2722)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf: „Reykjavík, 15. febr. 1972.

Bjarni Guðnason, 3. landsk. þm., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég er á förum til útlanda í opinberum erindum og mun ekki geta sótt þingfundi næstu vikur, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 1. varamaður landsk. þm. SF, Halldór S. Magnússon viðskiptafræðingur, taki sæti á Alþ. í fjarveru minni.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fara fram í Sþ. rannsókn á kjörbréfi varamannsins.

Gils Guðmundsson,

forseti Nd.

Kjörbréfanefnd hefur tekið þetta bréf til íhugunar.