22.02.1972
Sameinað þing: 40. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2502 í B-deild Alþingistíðinda. (2730)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hafa borizt svo hljóðandi bréf. Í fyrsta lagi:

„Reykjavík, 17. febr. 1972.

Magnús Kjartansson, 3. þm. Reykv., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég er á förum til útlanda í opinberum erindum og mun því ekki geta sótt þingfundi næstu vikur, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að l. varamaður Alþb. í Reykjavík, Jón Snorri Þorleifsson húsasmíðameistari, taki sæti á Alþ. í fjarveru minni.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt.

Gils Guðmundsson,

forseti Nd.

Jón Snorri Þorleifsson hefur áður mætt til þings á þessu Alþ. sem varamaður, og býð ég hann velkominn til starfa.

Þá hefur borizt svo hljóðandi bréf:

„Reykjavík, 17. febr. 1972.

Magnús T. Ólafsson, 9. þm. Reykv., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

Þar sem ég er á förum til útlanda í opinberum erindum og mun því ekki geta sótt þingfundi næstu vikur, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþingis að óska þess, að 1. varamaður SF í Reykjavík, Inga Birna Jónsdóttir kennari, taki sæti á Alþ. í fjarveru minni.“ Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt.

Björn Jónsson,

forseti Ed.

Inga Birna Jónsdóttir hefur áður tekið sæti á þingbekk á þessu Alþ. og býð ég hana velkomna til starfa. Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf:

„Reykjavík, 18. febr. 1972.

Gils Guðmundsson, 4. þm. Reykn., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég er á förum til útlanda í opinberum erindum og mun því ekki geta sótt þingfundi næstu vikur, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 1. varamaður Alþb. í Reykjaneskjördæmi, Karl G. Sigurbergsson skipstjóri, taki sæti á Alþ. í fjarveru minni.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fara fram í Sþ. rannsókn á kjörbréfi varamannsins.

Gunnar Gíslason,

forseti Nd.

Samkv. þessu ber að láta fara fram rannsókn á kjörbréfi varamannsins, og vil ég biðja hv. kjörbréfanefnd að skoða kjörbréfið og verður fundarhlé í 7 mínútur. — [Fundarhlé.]