14.03.1972
Sameinað þing: 48. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2508 í B-deild Alþingistíðinda. (2747)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf: „Reykjavík, 13. marz 1972.

Björn Fr. Björnsson, 4. þm. Sunnl., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég vegna embættisanna mun ekki geta sótt þingfundi næstu vikur, leyfi ég mér með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 2. varamaður Framsfl. í Suðurlandskjördæmi, Jón Helgason bóndi, Seglbúðum, taki sæti á Alþ. í fjarveru minni.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fram fara í Sþ. rannsókn á kjörbréfi varamannsins.

Eggert G. Þorsteinsson,

forseti Ed.

Ég vil biðja hv. kjörbréfanefnd að skoða kjörbréfið og verður veitt til þess fundarhlé í 7 mín. — [Fundarhlé.]