15.03.1972
Sameinað þing: 49. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2508 í B-deild Alþingistíðinda. (2750)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf, dags. 14. marz 1972:

„Matthías Bjarnason, 2. þm. Vestf., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég vegna veikinda mun ekki geta sótt þingfundi næstu vikur, leyfi ég mér með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 1. varamaður Sjálfstfl. í Vestfjarðakjördæmi, Ásberg Sigurðsson borgarfógeti, taki sæti á Alþ. í forföllum mínum.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fram fara í Sþ. rannsókn á kjörbréfi varamanns.

Gunnar Gíslason,

forseti Nd.

Mér hefur borizt annað bréf:

„Reykjavík, 14. marz 1972.

Lúðvík Jósepsson, 2. þm. Austf., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég vegna anna mun ekki geta sótt þingfundi næstu vikur, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþingis að óska þess, að 1. varamaður Alþb. í Austurlandskjördæmi, Sigurður Blöndal skógarvörður, taki sæti á Alþ. í fjarveru minni.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fram fara í Sþ. rannsókn á kjörbréfi varamannsins.

Gunnar Gíslason,

forseti Nd.

Samkv. þessum bréfum vil ég leyfa mér að fara þess á leit við hv. kjörbréfanefnd, að hún skoði kjörbréf þessara tveggja varamanna og gefa til þess 10 mínútna fundarhlé. — [Fundarhlé.]