05.04.1972
Sameinað þing: 53. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2511 í B-deild Alþingistíðinda. (2759)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf: „Reykjavík, 5. apríl 1972.

Formaður þingflokks Alþfl. hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Samkv. beiðni Eggerts G. Þorsteinssonar, 1. landsk. þm., sem nú dvelst erlendis, leyfi ég mér með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 1. varamaður landsk. þm. Alþfl., Bragi Sigurjónsson útibússtjóri, taki sæti á Alþ. í fjarveru hans.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt.

Ásgeir Bjarnason,

forseti Ed.

Bragi Sigurjónsson hefur tekið sæti á þessu Alþ. Og kjörbréf hans hefur verið skoðað, og býð ég hann velkominn til starfa.