19.04.1972
Sameinað þing: 59. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2512 í B-deild Alþingistíðinda. (2763)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf: „Reykjavík, 18. apríl 1972.

Geir Hallgrímsson, 2. þm. Reykv., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég er á förum til útlanda og mun því ekki geta sótt þingfundi á næstunni, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþingis að óska þess, að 1. varamaður Sjálfstfl. í Reykjavík, Birgir Kjaran hagfræðingur, taki sæti á Alþ. í fjarveru minni.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fram fara í Sþ. rannsókn á kjörbréfi varamanns.

Ásgeir Bjarnason,

forseti Ed.

Samkv. þessu bið ég hv. kjörbréfanefnd að skoða kjörbréf Birgis Kjaran og mun veita til þess 5 mínútna fundarhlé. — [Fundarhlé.]