21.04.1972
Sameinað þing: 60. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2512 í B-deild Alþingistíðinda. (2766)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf: „Reykjavík, 19. apríl 1972.

Sverrir Hermannsson, 4. þm. Austf., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég vegna sjúkrahúsdvalar mun ekki geta sótt þingfundi næstu vikur, leyfi ég mér með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 1. varamaður Sjálfstfl. í Austurlandskjördæmi, Pétur Blöndal vélsmiður, taki sæti á Alþ. í forföllum mínum.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fram fara í Sþ. rannsókn á kjörbréfi varamanns.

Gils Guðmundsson,

forseti Nd.

Samkv. þessu vil ég leyfa mér að fara þess á leit við hv. kjörbréfanefnd, að hún skoði kjörbréfið, gefi álit um það og veiti til þess 5 mín. fundarhlé. — [Fundarhlé.]