10.05.1972
Sameinað þing: 66. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2513 í B-deild Alþingistíðinda. (2771)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Borizt hefur svo hljóðandi bréf: „Ingvar Gíslason, 3. þm. Norðurl. e., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég er á förum til útlanda í opinberum erindum og mun ekki geta sótt þingfundi á næstunni, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 1. varamaður Framsfl. í Norðurlandskjördæmi eystra, Jónas Jónsson ráðunautur, taki sæti á Alþ. í fjarveru minni.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt.

Gils Guðmundsson,

forseti Nd.

Jónas Jónsson hefur áður tekið sæti sem varamaður á þessu Alþ. og þarf því eigi að skoða hans kjörbréf. Býð ég hann velkominn til starfa.