14.03.1972
Sameinað þing: 48. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 476 í D-deild Alþingistíðinda. (3978)

32. mál, námskostnaður og styrkir til að jafna námsaðstöðu æskufólks í strjálbýli

ATKVGR.

Till. vísað til allshn. með 31 shlj. atkv. og umr. frestað.