16.05.1972
Sameinað þing: 71. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 530 í D-deild Alþingistíðinda. (4081)

191. mál, staðarval og flutningur ríkisstofnana

Frsm. (Lárus Jónsson):

Herra forseti. Allshn. hefur haft til meðferðar till. til þál. á þskj. 365, um staðarval og flutning ríkisstofnana út um land. Nefndin hefur gefið út svofellt nál.:

Allshn. hefur athugað till. til þál. á þskj. 365, um staðarval og flutning ríkisstofnana út um land. Nefndin er samþykk því, að nauðsyn beri til. að slík heildarathugun fari fram, eins og ráð er fyrir gert í till. Á hinn bóginn hefur nefndinni borist vitneskja um, að ríkisstj. hafi skipað nefnd til þess að gera athuganir og till. um staðarval og flutning ríkisstofnana út um land. Því leggur nefndin til, að málinu verði vísað til ríkisstj.