Ferill 291. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1988–89. – 1058 ár frá stofnun Alþingis.
111. löggjafarþing. – 291 . mál.


Sþ.

1060. Fjáraukalögfyrir árið 1987.

(Afgreidd frá Sþ. 5. maí.)1. gr.

    Til viðbótar við gjöld 2. gr. fjárlaga fyrir árið 1987 er veitt, sbr. sundurliðun í meðfylgjandi yfirliti:

              Þús. kr.
    00 Æðsta stjórn ríkisins ....................         145.841
    01 Forsætisráðuneyti ........................         29.342
    02 Menntamálaráðuneyti ......................         958.325
    03 Utanríkisráðuneyti .......................         171.076
    04 Landbúnaðarráðuneyti .....................         348.899
    05 Sjávarútvegsráðuneyti ....................         48.116
    06 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti .............         379.646
    07 Félagsmálaráðuneyti ......................         85.900
    08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti ...         1.954.314
    09 Fjármálaráðuneyti ........................         869.559
    10 Samgönguráðuneyti ........................         159.036
    11 Iðnaðarráðuneyti .........................         737.560
    12 Viðskiptaráðuneyti .......................         485.072
    13 Hagstofa Íslands .........................         5.164
    15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun .............         673.367
             ———
    Samtals ráðuneyti         7.051.217


2. gr.

Yfirlit um aukafjárveitingar, fjárlagaheimildir


og greiðslur úr ríkissjóði árið 1987.


repró í Gut