Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1146, 111. löggjafarþing 456. mál: söluskattur (vélar til garðyrkju).
Lög nr. 56 24. maí 1989.

Lög um breyting á lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari breytingum.


1. gr.

     Við A-lið 1. mgr. 6. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 1/1988, bætist nýr töluliður er orðist svo:
  1. Sérhæfðar vélar og tæki til garðyrkju eftir nánari ákvörðun fjármálaráðherra.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 10. maí 1989.