Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1311, 111. löggjafarþing 443. mál: almannatryggingar (heilsutjón vegna læknisaðgerðar).
Lög nr. 74 31. maí 1989.

Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum.


1. gr.

     Á eftir f-lið 29. gr. laganna komi nýr stafliður svohljóðandi:
     Sjúklingar sem eru til meðferðar á sjúkrastofnunum, sem starfa samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu, og heilsutjónið eða örorkan er vegna læknisaðgerða eða mistaka starfsfólks sem starfar á þessum stofnunum.

2. gr.

     5. mgr. 34. gr. laganna orðist svo:
     Örorkubætur greiðast ekki ef örorkutapið er metið minna en 10%.

3. gr.

     Síðasti málsl. 1. mgr. 36. gr. laganna orðist svo: Þá skal árlega ákveða í fjárlögum framlag til að standast kostnað af bótum vegna þeirra sem um getur í f- og g-lið 29. gr.

4. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 19. maí 1989.