Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1100, 112. löggjafarþing 177. mál: heilbrigðisþjónusta (slysavarnir).
Lög nr. 60 11. maí 1990.

Lög um breytingu á lögum nr. 59/1983, um heilbrigðisþjónustu,með síðari breytingum.


1. gr.

     Við 19. gr. laganna bætist nýr töluliður sem orðast svo:
     5.16. Slysavarnir.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 28. apríl 1990.