Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 465, 113. löggjafarþing 228. mál: almannatryggingar (ellilífeyrir sjómanna).
Lög nr. 115 31. desember 1990.

Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum.


1. gr.

     Næstsíðasta málsgrein 11. gr. hljóðar svo:
     Hver, sem stundað hefur sjómennsku í 25 ár eða lengur, skal eiga rétt á töku ellilífeyris frá og með 60 ára aldri, enda sé að öðru leyti fullnægt skilyrðum þessarar greinar. Starfsár sjómanna skal í þessu sambandi miðast við að sjómaður hafi verið lögskráður á íslenskt skip eða skip gert út af íslenskum aðilum eigi færri en 180 daga að meðaltali í 25 ár. Nánari ákvæði um framkvæmd skulu sett með reglugerð.

2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1991.

Samþykkt á Alþingi 20. desember 1990.