Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 371, 115. löggjafarþing 197. mál: jöfnunargjald (gildistími).
Lög nr. 77 27. desember 1991.

Lög um breyting á lögum nr. 78 23. desember 1980, um jöfnunargjald, sbr. lög nr. 108/1990.


1. gr.

     Í stað orðanna „31. desember 1991“ í 2. málsl. 1. mgr. 1. gr. laganna komi: 30. september 1992.

2. gr.

      2. gr. laga nr. 108/1990 falli brott.

3. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1992.
     Frá og með 1. október 1992 falla lög nr. 78/1980, um jöfnunargjald, með síðari breytingum, úr gildi.

Samþykkt á Alþingi 22. desember 1991.