Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 502, 121. löggjafarþing 226. mál: lánsfjáraukalög 1996 (útgáfa húsbréfa).
Lög nr. 157 27. desember 1996.

Lánsfjáraukalög fyrir árið 1996.


1. gr.

     Í stað „13.500“ í 4. tölul. 4. gr. lánsfjárlaga fyrir árið 1996 kemur: 14.500.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 20. desember 1996.