130. þingfundur 150. löggjafarþings


Horfa má á einstakar umræður eða ræður með því í að fara í fundargerð fundarins.

Vídeóskrá með fundinum Hægri smellið og veljið „Save“
 • Kl. 21:18 fundur settur
  Afbrigði
  Kosning eins aðalmanns í stað Ragnhildar Helgadóttur í dómnefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara
  Kosning eins varamanns í stað Ásu Ólafsdóttur í endurupptökunefnd
  Frestun á fundum Alþingis
  Fimm ára samgönguáætlun 2020--2024
  Samgönguáætlun fyrir árin 2020--2034
  Samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir
  Heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu
  Lyfjalög
  Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (stofnanir á málefnasviði heilbrigðisráðherra)
  Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð)
  Félagslegur viðbótarstuðningur við aldraða
  Atvinnuleysistryggingar (skilvirkari framkvæmd)
  Þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (notendaráð)
  Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda (ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka)
  Ársreikningar og endurskoðendur og endurskoðun (gagnsæi stærri kerfislega mikilvægra félaga)
  Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (mótframlagslán)
  Loftslagsmál (skuldbindingar og losunarheimildir)
  Breyting á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna (aðilar utan EES, landeignaskrá, ráðstöfun landeigna, aukið gagnsæi)
  Sjúkratryggingar (stjórn og eftirlit)
  Samkeppnislög (almenn endurskoðun og norrænn samstarfssamningur)
  Hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, plastvörur)
  Svæðisbundin flutningsjöfnun (niðurlagning flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara)
  Breyting á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs, fiskeldis, lax- og silungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu
  Fjáraukalög 2020
  Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun og ríkisábyrgðir (Ferðaábyrgðasjóður)
  Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
  Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur
  Veiting ríkisborgararéttar
  Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl. (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar)
  Breyting á ýmsum lögum á sviði landbúnaðar og matvæla vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu
  Sjúkratryggingar (aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri gagnreyndri samtalsmeðferð)
  Ávana- og fíkniefni
  Tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar)
  Tekjuskattur (söluhagnaður)
  Gjaldfrjálsar krabbameinsmeðferðir
  Mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í samfélaginu
  Náttúrustofur
  Almannatryggingar (fjárhæð bóta)
 • Kl. 01:01 fundarhlé
 • Kl. 01:16 framhald þingfundar
 • Kl. 02:08 fundarhlé
 • Kl. 02:15 framhald þingfundar
 • Kl. 02:17 fundi slitið