112. þingfundur 151. löggjafarþings


Horfa má á einstakar umræður eða ræður með því í að fara í fundargerð fundarins.

Vídeóskrá með fundinum Hægri smellið og veljið „Save“
 • Kl. 10:33 fundur settur
 • Kl. 11:27 fundarhlé
 • Kl. 12:01 framhald þingfundar
  Um fundarstjórn: Skýrsla um leghálsskimanir
  Þingsköp Alþingis (samkomudagur reglulegs Alþingis 2021)
  Fasteignalán til neytenda (hámark greiðslubyrðar, undanþágur o.fl.)
  Ávana- og fíkniefni (iðnaðarhampur)
  Um fundarstjórn: Framlagning skýrslu um leghálsskimanir
  Grunnskólar og framhaldsskólar (fagráð eineltismála)
  Póstþjónusta og Byggðastofnun (flutningur póstmála)
  Umhverfismat framkvæmda og áætlana
  Greiðsluþjónusta
  Stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda
  Slysatryggingar almannatrygginga (atvinnusjúkdómar, miskabætur o.fl.)
  Barnaverndarlög (barnaverndarþjónusta, samþætting o.fl.)
  Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (ferðakostnaður)
  Lýðheilsustefna
  Fullnusta refsinga (samfélagsþjónusta og reynslulausn)
  Þjóðkirkjan (heildarlög)
  Afbrigði
  Farþegaflutningar og farmflutningar á landi (tímabundnir gestaflutningar og fargjaldaálag)
  Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (EES-reglur, hringrásarhagkerfi)
  Sveitarstjórnarlög og tekjustofnar sveitarfélaga (lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags)
  Loftslagsmál (markmið um kolefnishlutleysi)
  Félög til almannaheilla
  Gjaldeyrismál
  Kosningalög
  Nýting á landi í eigu ríkisins í atvinnuskyni
 • Kl. 13:47 fundarhlé
 • Kl. 14:17 framhald þingfundar
 • Kl. 18:17 fundarhlé
 • Kl. 20:30 framhald þingfundar
 • Kl. 03:03 fundi slitið