97. þingfundur 151. löggjafarþings


Horfa má á einstakar umræður eða ræður með því í að fara í fundargerð fundarins.

Vídeóskrá með fundinum Hægri smellið og veljið „Save“
 • Kl. 13:02 fundur settur
  Störf þingsins
  Skipulögð glæpastarfsemi
  Lax- og silungsveiði (minnihlutavernd o.fl.)
  Jarðalög (einföldun regluverks, vernd landbúnaðarlands, upplýsingaskylda o.fl.)
  Einkaleyfi (undanþága frá viðbótarvernd)
  Ástandsskýrslur fasteigna
  Loftferðir (skyldur flugrekenda vegna COVID-19)
  Aðgerðir gegn markaðssvikum
  Ferðagjöf (endurnýjun)
  Lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta
  Afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár (dregið úr reglubyrði)
  Íslensk landshöfuðlén
  Almenn hegningarlög (opinber saksókn)
  Stefna Íslands í málefnum norðurslóða
  Fjölmiðlar (stuðningur við einkarekna fjölmiðla)
  Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð)
  Sérstök þróunaráætlun og tilraunaverkefni fyrir ræktun lyfjahamps og notkun kannabislyfja í lækningaskyni
  Endurskoðun á laga- og reglugerðaumhverfi sjókvíaeldis
  Matvælaframleiðslu- og menntunarklasi á Árborgarsvæðinu
  Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (sjóðir um sameiginlega fjárfestingu)
  Ættleiðingar (ættleiðendur)
  Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (viðskiptaboð)
  Gerð jarðganga milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar
  Endurnýjun vegarins yfir Kjöl með einkaframkvæmd
  Undirbúningur að stofnun alþjóðlegs björgunarskóla á Íslandi
  Ný velferðarstefna fyrir aldraða
 • Kl. 23:33 fundi slitið