92. þingfundur 152. löggjafarþings


Horfa má á einstakar umræður eða ræður með því í að fara í fundargerð fundarins.

Vídeóskrá með fundinum Hægri smellið og veljið „Save“
 • Kl. 22:19 fundur settur
  Afbrigði
  Samþykki til frestunar á fundum Alþingis
  Fjáraukalög 2022
  Sorgarleyfi
  Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (geymsla koldíoxíðs)
  Verndar- og orkunýtingaráætlun (stækkanir virkjana í rekstri)
  Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar á vegum sveitarfélaga)
  Útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga (dvalar- og atvinnuleyfi)
  Útlendingar (flutningur þjónustu milli ráðuneyta)
  Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (hækkun hlutfalls endurgreiðslu)
  Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (framlenging bráðabirgðaákvæða)
  Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (sýndareignir o.fl.)
  Virðisaukaskattur (fjöldatakmörkun rafmagnsbifreiða o.fl.)
  Hækkun lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs (lágmarkstryggingavernd, tilgreind séreign o.fl.)
  Meðferð sakamála og fullnusta refsinga (bætt réttarstaða brotaþola, fatlaðs fólks og aðstandenda)
  Hjúskaparlög (hjónaskilnaðir)
  Eignarráð og nýting fasteigna (óskipt sameign, landamerki o.fl.)
  Áfengislög (sala á framleiðslustað)
  Tollalög (niðurfelling tolla á vörur sem eru upprunnar í Úkraínu)
  Fjármálafyrirtæki o.fl. (lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki)
  Tekjustofnar sveitarfélaga (framlög úr fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga)
  Raforkulög o.fl. (eignarhald flutningsfyrirtækisins)
  Tímasett aðgerðaáætlun um einföldun regluverks
  Vistmorð
  Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda
  Skaðabótalög (gjafsókn)
  Atvinnuréttindi útlendinga (einstaklingar sem flytjast til innan viðskiptafyrirtækis)
  Rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur (nikótínvörur)
  Loftferðir
  Tekjuskattur (fyrningarálag á grænar eignir o.fl.)
  Veiting ríkisborgararéttar
 • Kl. 00:27 fundarhlé
 • Kl. 00:42 framhald þingfundar
 • Kl. 01:22 fundi slitið