Samfélagsmál: Atvinnumál

þ.m.t. atvinnuástand og -horfur, atvinnuleyfi, atvinnuleysi, opinberir starfsmenn, vinnueftirlit

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
857 31.05.2023 Aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum fyrir árin 2023-2027 Heilbrigðis­ráð­herra
804 13.10.2016 Aðild Íslands að Geimvísindastofnun Evrópu Helgi Hrafn Gunnars­son
28 22.05.1984 Afnám bílakaupafríðinda embættismanna Eiður Guðna­son
269 08.02.1990 Alþjóðasamþykkt um starfsendurhæfingu og atvinnumál fatlaðra Félagsmála­ráð­herra
493 26.04.1990 Alþjóðasamþykkt um stefnu í atvinnumálum Félagsmála­ráð­herra
396 13.03.1991 Alþjóðasamþykkt um varnir gegn efnum sem valda krabbameini Félagsmála­ráð­herra
382 17.04.1986 Alþjóðasamþykkt um öryggi fiskiskipa Utanríkis­ráð­herra
397 18.03.1991 Alþjóðasamþykkt um öryggi og heilbrigði við vinnu Félagsmála­ráð­herra
54 19.03.1990 Atvinnumöguleikar á landsbyggðinni Danfríður Skarphéðins­dóttir
72 11.03.1998 Atvinnusjóður kvenna Drífa Hjartar­dóttir
744 20.05.2001 Áhrif lækkunar á endurgreiðslu virðisaukaskatts Efnahags- og viðskiptanefnd
377 22.04.1986 Áhrif lögbundinna forréttinda til atvinnurekstrar Friðrik Sophus­son
609 16.05.2012 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (eiginfjárkröfur og starfsmannastefna fjármálafyrirtækja) Utanríkis­ráð­herra
352 23.02.2012 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 54/2010 um breytingar á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi á vinnustöðum, jafnrétti kynjanna) Utanríkis­ráð­herra
373 16.03.2009 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 142/2007, um breytingu á VII. viðauka og bókun 37 við EES (gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi) Utanríkis­ráð­herra
705 19.05.2020 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 302/2019 um breytingu á V. viðauka og bókun 31 við EES-samninginn (frelsi launþega til flutninga, samvinna á sérstökum sviðum utan fjórfrelsis) Utanríkis- og þróunarsamvinnu­ráð­herra
461 09.05.2000 Ályktanir Vestnorræna ráðsins Árni Johnsen
107 15.01.2014 Átak til atvinnuuppbyggingar í Austur-Húnavatnssýslu Einar K. Guðfinns­son
424 13.12.2002 Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (viðurkenning á prófskírteinum) Utanríkis­ráð­herra
444 27.03.2001 Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (starfsmenntun) Utanríkis­ráð­herra
426 13.12.2002 Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutími) Utanríkis­ráð­herra
619 13.03.2003 Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingamiðlun til launamanna o.fl.) Utanríkis­ráð­herra
446 27.03.2001 Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnuréttur) Utanríkis­ráð­herra
447 23.04.2001 Breytingar á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi) Utanríkis­ráð­herra
7 20.03.2012 Efling græna hagkerfisins á Íslandi Skúli Helga­son
88 25.02.1991 Efling heimilisiðnaðar Snjólaug Guðmunds­dóttir
451 06.05.1994 Efling náttúrufræðikennslu í grunnskólum Auður Sveins­dóttir
602 04.05.1994 Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd Sjávarútvegsnefnd
2 24.02.2022 Fjármálastefna 2022–2026 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
535 29.05.2008 Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda Félags- og tryggingamála­ráð­herra
765 20.09.2016 Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016–2019 Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
189 22.05.1984 Fríiðnaðarsvæði við Keflavíkurflugvöll Karl Steinar Guðna­son
603 16.05.2012 Fríverslunarsamningur EFTA og Hong Kong, Kína, samningur sömu aðila um vinnumál o.fl. Utanríkis­ráð­herra
584 04.05.2000 Fullgilding samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um jafnrétti Utanríkis­ráð­herra
16 19.11.2014 Hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda Jón Þór Ólafs­son
271 19.03.1991 Íslensk heilbrigðisáætlun Heilbrigðis­ráð­herra
48 13.04.1989 Kjararannsóknir Kristín Einars­dóttir
278 22.05.1984 Kynning á líf­tækni Guðmundur Einars­son
70 18.02.1991 Kynning á vörum frá vernduðum vinnustöðum Skúli Alexanders­son
483 19.05.2001 Langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda Samgöngu­ráð­herra
449 07.06.2011 Menntun og atvinnusköpun ungs fólks Skúli Helga­son
121 12.03.2020 Mótun klasastefnu Willum Þór Þórs­son
272 13.06.1985 Námskeið fyrir fatlaða í tölvufræðum Helgi Seljan
173 20.12.1988 Norðurlandasamningar um starfsréttindi kennara Utanríkis­ráð­herra
132 07.05.1993 Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis Svavar Gests­son
321 07.05.1994 Rannsóknir á atvinnulífi og náttúruauðlindum í Öxarfjarðarhéraði Tómas Ingi Olrich
251 28.05.1998 Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins Rannveig Guðmunds­dóttir
511 11.03.2003 Samfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda Svanfríður Jónas­dóttir
271 14.12.1993 Sjálfbær atvinnuþróun í Mývatnssveit Umhverfisnefnd
166 18.03.1987 Sjúkra- og iðjuþjálfun Helgi Seljan
649 12.06.2018 Skattleysi uppbóta á lífeyri Guðmundur Ingi Kristins­son
312 09.05.2000 Skipan ­nefnd­ar um sveigjanleg starfslok Guðmundur Hallvarðs­son
587 08.05.2000 Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar Utanríkis­ráð­herra
385 11.06.2012 Stefna um beina erlenda fjárfestingu Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
372 16.03.2016 Stefna um nýfjárfestingar Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
234 15.12.2023 Stefnumótandi aðgerðir til eflingar þekkingarsamfélagi á Íslandi til ársins 2025 Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
148 29.01.2020 Stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019–2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019–2023 Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
563 15.06.2022 Stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022–2036 Innviða­ráð­herra
77 07.05.1994 Stytting vinnutíma Anna Ólafsdóttir Björns­son
43 18.03.2007 Störf án staðsetningar á vegum ríkisins Össur Skarphéðins­son
42 13.04.1989 Sveigjanleg starfslok Guðni Ágústs­son
15 29.01.2020 Tæknilegir innviðir Stjórnarráðsins og rafræn ­þjónusta hins opinbera Smári McCarthy
81 11.03.1999 Vinnuumhverfi sjómanna Guðmundur Hallvarðs­son
50 11.06.2018 Þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta Þorsteinn Víglunds­son

Áskriftir