Atvinnuvegir: Sjávarútvegur

þ.m.t. fiskveiðar, fiskveiðistjórn, fiskvinnsla, hafrannsóknir, hvalveiðar

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
160 02.06.2016 Aðgerðaáætlun gegn súrnun sjávar á norðurslóðum Elín Hirst
243 29.10.2002 Alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi Utanríkis­ráð­herra
675 20.04.2002 Alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa Utanríkis­ráð­herra
382 17.04.1986 Alþjóðasamþykkt um öryggi fiskiskipa Utanríkis­ráð­herra
269 28.05.1998 Áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins Hjörleifur Guttorms­son
383 05.12.2023 Ákvörðun nr. 190/2022 um breytingar á XI. viðauka við EES-samninginn o.fl. (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið o.fl.) Utanríkis­ráð­herra
274 18.11.2019 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 210/2019 um breytingu á I. og II. viðauka við EES-samninginn (heilbrigði dýra, plantna, tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) Utanríkis­ráð­herra
775 01.07.2015 Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
491 30.04.1990 Breytingar á samningi um stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu Utanríkis­ráð­herra
152 20.05.1992 Efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávar­útvegs Steingrímur J. Sigfús­son
520 10.06.2010 Efling græna hagkerfisins Skúli Helga­son
7 20.03.2012 Efling græna hagkerfisins á Íslandi Skúli Helga­son
602 04.05.1994 Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd Sjávarútvegsnefnd
581 04.05.2000 Fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2000 Utanríkis­ráð­herra
929 16.05.2024 Fiskveiðiviðræður milli Íslands og Grænlands varðandi aðgang til makrílveiða á Norðaustur-Atlantshafi á árinu 2024 Utanríkis­ráð­herra
537 11.05.1994 Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar um bókun 47 Utanríkis­ráð­herra
275 18.11.2019 Fullgilding heildarsamnings um efnahagslega samvinnu milli EFTA-ríkjanna og Indónesíu Utanríkis­ráð­herra
773 03.06.2019 Fullgilding samnings um að koma í veg fyrir stjórnlausar úthafsveiðar í miðhluta Norður-Íshafsins Utanríkis­ráð­herra
54 19.12.1996 Fullgilding samnings um verndun víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim Utanríkis­ráð­herra
355 11.05.1988 Haf- og fiskirannsóknir Hjörleifur Guttorms­son
472 23.05.1985 Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna Utanríkis­ráð­herra
172 03.05.1984 Hagnýting Íslandsmiða utan efnahagslögsögunnar Eyjólfur Konráð Jóns­son
92 10.03.1999 Hvalveiðar Guðjón Guðmunds­son
310 07.05.1997 Kaup skólabáts Kristján Páls­son
241 10.03.1999 Kræklingarækt Ólafur Hannibals­son
243 20.05.2001 Könnun á áhrifum fiskmarkaða Svanfríður Jónas­dóttir
483 19.05.2001 Langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda Samgöngu­ráð­herra
915 31.05.2023 Matvælastefna til ársins 2040 Matvæla­ráð­herra
789 02.06.2016 Meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla Atvinnuveganefnd
448 13.12.2018 Rammasamkomulag milli Grænlands/Danmerkur, Íslands og Noregs um verndun loðnustofnsins og stjórnun veiða úr honum Utanríkis­ráð­herra
594 08.05.1993 Rannsóknir á botndýrum við Ísland Sjávarútvegsnefnd
6 24.02.1987 Rannsóknir á botnlægum tegundum á grunnsævi Hjörleifur Guttorms­son
194 22.02.1984 Sameiginleg hagsmunamál Grænlendinga og Íslendinga Eyjólfur Konráð Jóns­son
157 15.12.1988 Samkomulag um loðnuveiðar Norðmanna Utanríkis­ráð­herra
200 21.12.1985 Samkomulag um loðnuveiðar Norðmanna (um staðfestingu samkomulags um loðnuveiðar Norðmanna) Utanríkismálanefnd
210 04.01.1988 Samkomulag um loðnuveiðar Norðmanna Utanríkismálanefnd
261 19.12.1986 Samkomulag um loðnuveiðar Norðmanna Utanríkismálanefnd
248 20.12.1996 Samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997 Utanríkis­ráð­herra
479 29.03.2004 Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum Utanríkis­ráð­herra
527 03.06.1996 Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum Utanríkis­ráð­herra
615 02.06.1998 Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1998 Utanríkis­ráð­herra
296 19.12.1998 Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1999 Utanríkis­ráð­herra
656 11.05.2001 Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2001 Utanríkis­ráð­herra
327 12.12.2001 Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002 Utanríkis­ráð­herra
275 13.01.1993 Samningar við EB um fiskveiðimál Utanríkis­ráð­herra
470 03.06.1996 Samningar við Færeyjar um fiskveiðimál Utanríkis­ráð­herra
451 27.05.2015 Samningur hafnríkja til að uppræta ólöglegar, ótilkynntar og eftirlitslausar veiðar (aðgangur erlendra skipa að höfnum) Utanríkis­ráð­herra
491 22.05.1996 Samningur milli Efnahagsbandalags Evrópu og Íslands Utanríkis­ráð­herra
617 02.06.1998 Samningur milli Grænlands og Íslands um fiskveiðar innan grænlenskrar og íslenskrar lögsögu Utanríkis­ráð­herra
610 27.05.2015 Samningur milli Grænlands og Íslands um stjórnun rækjuveiða á Dohrnbanka Utanríkis­ráð­herra
554 07.05.1997 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar Utanríkis­ráð­herra
482 29.03.2004 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu Utanríkis­ráð­herra
610 02.06.2006 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu Utanríkis­ráð­herra
621 30.05.2008 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu Utanríkis­ráð­herra
704 10.05.2005 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu Utanríkis­ráð­herra
614 02.06.1998 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 1998 Utanríkis­ráð­herra
657 11.05.2001 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2001 Utanríkis­ráð­herra
685 20.04.2002 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002 Utanríkis­ráð­herra
950 19.05.2004 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004 Utanríkis­ráð­herra
542 18.05.2010 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2010 Utanríkis­ráð­herra
739 10.06.2011 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2011 Utanríkis­ráð­herra
696 24.05.2012 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2012 Utanríkis­ráð­herra
564 12.05.2014 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2014 Utanríkis­ráð­herra
609 27.05.2015 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2015 Utanríkis­ráð­herra
640 17.05.2016 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2016 Utanríkis­ráð­herra
76 30.12.2017 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2017 Utanríkis­ráð­herra
449 13.12.2018 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2018 Utanríkis­ráð­herra
438 11.12.2019 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árunum 2019 og 2020 Utanríkis­ráð­herra
166 29.12.2021 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu árið 2022 Utanríkis- og þróunarsamvinnu­ráð­herra
37 14.06.1995 Samningur milli Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum Utanríkis­ráð­herra
2 16.06.1999 Samningur milli Íslands, Noregs og Rússlands um þætti í samstarfi á sviði sjávar­útvegs Utanríkis­ráð­herra
640 16.03.2007 Samningur um afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyja Utanríkis­ráð­herra
376 26.02.1997 Samningur um fiskveiðar innan grænlenskrar og íslenskrar lögsögu Utanríkismálanefnd
420 11.05.1989 Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen (milli Grænlands/Danmerkur, Íslands og Noregs) Utanríkis­ráð­herra
247 22.12.1992 Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands Utanríkis­ráð­herra
600 06.05.1994 Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands Utanríkis­ráð­herra
542 20.04.1994 Samningur um Svalbarða Utanríkis­ráð­herra
622 30.05.2008 Samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum Utanríkis­ráð­herra
542 02.06.2006 Samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafi Halldór Blöndal
297 02.06.2006 Samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum Halldór Blöndal
572 27.04.2004 Samstarf Vestur-Norðurlanda um sjálfbæra nýtingu fiskstofna Birgir Ármanns­son
77 16.03.2016 Samstarf við Grænland og Færeyjar um sjávar­útvegsmál Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
480 16.09.2011 Samvinna milli vestnorrænu ríkjanna um stjórn veiða úr sameiginlegum fiskstofnum Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
278 21.05.2008 Samvinna vestnorrænu landanna um rannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirra Karl V. Matthías­son
55 20.06.2019 Skilgreining auð­linda Sigurður Páll Jóns­son
465 02.06.1998 Skipan opinberrar ­nefnd­ar um auð­lindagjald Margrét Frímanns­dóttir
335 27.05.2004 Skipulag sjóbjörgunarmála Jóhann Ársæls­son
313 10.05.2010 Skýrsla sjávar­útvegsráð­herra Vestur-Norðurlanda um formlega samvinnu landanna á sviði sjávar­útvegs Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
1104 21.06.2024 Staðfesting rammasamkomulags milli Íslands og Grænlands um verndun loðnustofnsins og stjórnun veiða úr honum Utanríkis­ráð­herra
528 15.12.2022 Staðfesting rammasamnings um fiskveiðar milli Íslands og Færeyja Utanríkis­ráð­herra
354 30.05.2022 Staðfesting samninga Íslands um afmörkun landgrunnsins handan 200 sjómílna (Síldarsmugan) Utanríkis­ráð­herra
573 10.03.1999 Staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen Utanríkis­ráð­herra
612 29.03.2004 Staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen Utanríkis­ráð­herra
582 04.05.2000 Staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2000 Utanríkis­ráð­herra
593 18.05.2010 Staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2010 Utanríkis­ráð­herra
680 10.06.2011 Staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2011 Utanríkis­ráð­herra
601 11.05.2012 Staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2012 Utanríkis­ráð­herra
566 12.05.2014 Staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2014 Utanríkis­ráð­herra
363 16.12.2020 Staðfesting samnings milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu árið 2021 Utanríkis- og þróunarsamvinnu­ráð­herra
77 10.04.1984 Veiðar í erlendri fiskveiðilandhelgi Karl Steinar Guðna­son
343 07.05.1997 Veiðiþol beitukóngs Össur Skarphéðins­son
500 20.05.1989 Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins (endurskoðun laga) Árni Gunnars­son
675 18.07.2018 Verkefni í tilefni af 100 ára fullveldisafmæli Íslands í þágu barna og ungmenna og rannsókna er stuðli að sjálfbærni auð­linda hafsins Katrín Jakobs­dóttir
511 25.02.2020 Vestnorræn umhverfisverðlaun hafsins Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
117 25.04.2018 Vestnorrænt samstarf um menntun í sjávar­útvegsfræðum Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
81 11.03.1999 Vinnuumhverfi sjómanna Guðmundur Hallvarðs­son
553 17.03.2007 Þjónustumiðstöð fyrir útgerð og siglingar í Norðurhöfum Lilja Rafney Magnús­dóttir

Áskriftir