Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 1995.  Útgáfa 119.


Lög um samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna og um breytingu á lögum nr. 24 7. maí 1986, um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins, með síðari breytingum

1994 nr. 79 19. maí


Felld úr gildi skv. l. 84/1995, 12. gr.