Lagasafn.  Íslensk lög í febrúar 1996.  Útgáfa 120a.


Lög um viðauka við og breyting á lögum nr. 43 19. maí 1930, um greiðslu kostnaðar af Skeiðaáveitunni o.fl.

1936 nr. 77 23. júní


Felld úr gildi skv. l. 73/1996, 33. gr.