Lagasafn.  Íslensk lög í febrúar 1996.  Útgáfa 120a.


Lög um Stofnlánadeild samvinnufélaga

1972 nr. 45 24. maí


Felld úr gildi skv. l. 20/1996, 11. gr.